Otwarcie Strzelnicy Wirtualnej

W dniu 27 stycznia  w naszej szkole oficjalnie otwarto strzelnice wirtualną.

Zaproszenie dyr. Andrzeja Chruściela  przyjęli: Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Dariusz Kaminiów, Komendant WKU w Kędzierzynie – Koźlu ppłk Rober Król, Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Wicestarosta Prudnicki Janusz Siano, skarbnik Powiatu Prudnickiego Larysa Zamorska , Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak oraz dyrektorzy szkół z NSP Łąka Prudnicka , SP w Racławic, SP 2 z Głogówka, NSP w Grabinie i SP z Szonowa.

System szkolno – treningowy będzie wykorzystywany przede wszystkim przez klasy mundurowe w doskonaleniu umiejętności strzeleckich. Oczywiście, młodzież licealna z innych klas i szkół, w ramach wychowania fizycznego i zajęć integracyjnych, będzie miała również możliwość korzystania z wirtualnej strzelnicy.

Do tej pory  uczniowie klas mundurowych szkolili swoje umiejętności na szkolnej strzelnicy pneumatycznej.


Wartość inwestycji: 197 944 zł (w tym 150 000 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 47 944 zł z powiatu prudnickiego). Jest to jedyna tego typu strzelnica w naszym powiecie.

„Strzelnica w powiecie” to konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. MON chce, by na strzelnicach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich.